Kompensuojamos TLK Paslaugos

Kompensuojamos TLK Paslaugos

Magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimų, kurie kompensuojami TLK (teritorinės ligonių kasos) kainos

Su gydytojo – specialisto siuntimu tyrimo kaina (forma Nr. 027/a, pagal LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V- 636, 2008 06 28) (tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas, t.y. nuotrauka ar kompaktinis diskas į tyrimo kainą neįskaičiuotas, jei siuntime nėra nurodyta, kad reikalingas ne tik brangaus radiologinio tyrimo aprašymas, bet ir vaizdų kopija). Kaina – 0 €

PACIENTŲ PASIRENKAMOS (PAPILDOMOS) NEMEDICININĖS PASLAUGOS, KAI ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMOS PASLAUGOS

Paslaugos pavadinimas
Kaina
Magnetinio rezonanso arba kompiuterinės tomografijos tyrimo įrašas USB laikmenoje
15 €
Kompiuterinės tomografijos tyrimo įrašas CD laikmenoje
5 €
Neatliekame: Peties, širdies, pilvo organų ir kontrastinių MRT ir KT tyrimų.

SUSISIEKITE SU MUMIS