Kompensuojamos TLK Paslaugos

Kompensuojamos TLK Paslaugos

Magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimų, kurie kompensuojami TLK (teritorinės ligonių kasos) kainos

Su gydytojo – specialisto siuntimu tyrimo kaina (forma Nr. 027/a, pagal LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V- 636, 2008 06 28) (tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas, t.y. nuotrauka ar kompaktinis diskas į tyrimo kainą neįskaičiuotas, jei siuntime nėra nurodyta, kad reikalingas ne tik brangaus radiologinio tyrimo aprašymas, bet ir vaizdų kopija). Kaina – 0 €

PACIENTŲ PASIRENKAMOS (PAPILDOMOS) NEMEDICININĖS PASLAUGOS, KAI ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMOS PASLAUGOS

Paslaugos pavadinimas
Kaina
Viena MRT tyrimo nuotrauka ar kompaktinis diskas
15 €
Viena KT tyrimo nuotrauka ar kompaktinis diskas
15 €
Viena KT tyrimo (sinusų, veido daubų) nuotrauka ar kompaktinis diskas
5 €

*Tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas, bei atsakymas raštu tą pačią dieną po tyrimo!