Kompensuojamos TLK Paslaugos

  • Home
  • Kompensuojamos TLK Paslaugos
Magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimų, kurie kompensuojami TLK (teritorinės ligonių kasos) kainos

Kompensuojamos TLK Paslaugos

PACIENTŲ PASIRENKAMOS (PAPILDOMOS) NEMEDICININĖS PASLAUGOS, KAI ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMOS PASLAUGOS

Su gydytojo – specialisto siuntimu tyrimo kaina (forma Nr. 027/a, pagal LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V- 636, 2008 06 28) (tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas, t.y. nuotrauka ar kompaktinis diskas į tyrimo kainą neįskaičiuotas, jei siuntime nėra nurodyta, kad reikalingas ne tik brangaus radiologinio tyrimo aprašymas, bet ir vaizdų kopija). Kaina – 0 €
  • Magnetinio rezonanso arba kompiuterinės tomografijos tyrimo įrašas USB laikmenoje - 15€
  • Kompiuterinės tomografijos tyrimo įrašas CD laikmenoje - 5€
Neatliekame: Peties, širdies, pilvo organų ir kontrastinių MRT ir KT tyrimų.

    Susisiekite

    UAB „Tomografija“