Apie mus

UAB „Tomografija“ įsikūrė 1992 metais. Lietuvai atgavus nepriklausomybę sveikatos priežiūros įstaigose prasidėjo pertvarka, pereinant į draudiminę mediciną. Trūko medicininės aparatūros, įvairaus inventoriaus, tvarsliavos ir kt. Pradėjome gauti įvairios labdaros iš Vakarų Europos valstybių. Tačiau gautą aparatūrą nevisada galėjome sumontuoti ir pajungti, nes išmontuojant dažnai būdavo nepažymimos įvairių detalių vietos, kai kurios detalės, pervežant aparatus pasimesdavo. Todėl atsirado būtinybė suburti gydytojų, inžinierių grupę, kurie vykdavo į labdarą tiekiančias valstybes, apžiūrėdavo siūlomą įrangą, įvertindavo jos būklę. Jei aparatai buvo tinkami, jie patys išmontuodavo (pav. rentgeno aparatus), juos atveždavo į Lietuvą ir čia vėl sumontuodavo. Vėliau, Vokietijoje, Olandijoje, Danijoje, keičiant aparatūrą nauja, jau naudota būdavo nebrangiai parduodama. Ją reikėjo renovuoti, o po to galima buvo gana sėkmingai panaudoti. Ši specialistų grupė ir susibūrė į firmą „Tomografija“. Neužilgo buvo pradėta gaminti rentgeno foto laboratorijoms ryškinimo įrangą, specialius žibintus, negatoskopus, radiacinės saugos priemones. Sudarius sutartis su Vokietijos, Lenkijos, Šveicarijos, Latvijos firmomis, buvo pradėta tiekti sveikatos priežiūros įstaigoms rentgeno filmus, chemikalus, rentgeno apsauginius žiurstus, naujus rentgeno aparatus ir kt. Firmoje dirbo aukštos kvalifikacijos inžinieriai, todėl pradėta remontuoti medicininė technika.

1997 metais atidaroma klinika „Tomografija“. Pradžioje nuperkama rentgeno aparatūra, kompiuterinis rentgeno tomografas, ultragarsinis aparatas, pradeda dirbti konsultantai radiologai, vėliau prisijungia konsultantai purmonologai, gastroenterologai, neurologai, urologai, ginekologai ir kt. specialistai. Atlikti klinikiniams laboratoriniams tyrimams sudaromos sutartys su laboratorijomis. Palaipsniui auga klinikos pacientų skaičius. 2007 metais, pasinaudojant bankų kreditais, įsigyjami nauji aparatai – branduolio magnetinio rezonanso tomografas, kompiuterinis rentgeno tomografas, ultragarsinis aparatas, įranga plaučių funkcijos tyrimui, magnetoterapijos kompleksas. Šiuolaikinės medicinos diagnostikos priemonės padeda tiksliai nustatyti ligos diagnozę, stebėti gydymo eigą, gydytojai turi galimybę koreguoti gydymą. Klinika siekia ne tik padėti žmonėms susirgus, bet ir bendrauti su pacientais, patarti jiems įvairiais atvejais.

    Susisiekite

    UAB „Tomografija“