Kompensuojamos TLK paslaugos

 

Magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimų, kurie kompensuojami TLK (teritorinės ligonių kasos) kainos 


 

Paslauga

Kaina

Su gydytojo - specialisto siuntimu tyrimo kaina (forma Nr. 027/a, pagal LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V- 636, 2008 06 28) (tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas, t.y. nuotrauka ar kompaktinis diskas į tyrimo kainą neįskaičiuotas, jei siuntime nėra nurodyta, kad reikalingas ne tik brangaus radiologinio tyrimo aprašymas, bet ir vaizdų kopija) 

 

 0.00

PACIENTŲ PASIRENKAMOS (PAPILDOMOS) NEMEDICININĖS PASLAUGOS, KAI ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMOS PASLAUGOS

Viena MRT tyrimo nuotrauka ar kompaktinis diskas

15.00

Viena KT tyrimo nuotrauka ar kompaktinis diskas

15.00

Viena KT tyrimo (sinusų, veido daubų) nuotrauka ar kompaktinis diskas

5.00

 

Tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas, bei atsakymas raštu tą pačią dieną po tyrimo!